GoodDay Hokkaido

  1. หน้าหลัก
  2. เกี่ยวกับเรา
  3. ความเป็นมืออาชีพด้านการท่องเที่ยว

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมืออาชีพด้านการท่องเที่ยว

การสนับสนุนสื่อมวลชน

・เราเชิญสื่อมวลชนและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมาสัมผัสประสบการณ์เสน่ห์ของฮอกไกโดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังภูมิภาคมากขึ้น
・จำเป็นต้องมีการยืนยันชื่อธุรกิจการพิมพ์ เนื้อหา วันที่จะออกพิมพ์ และอื่นๆ ล่วงหน้า
・กรณีที่ท่านเป็นนักเขียนอิสระ จะต้องยื่นจดหมายข้อตกลง
・ต้องยื่นสำเนาบทความหลังจากที่ตีพิมพ์

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก

・จะไม่มีการจัดการหรือให้ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางมายังฮอกไกโด
・ในกรณีที่เป็นการทำข่าวแบบอิสระ จะไม่มีการออกค่าใช้จ่ายที่พักให้ แต่หากท่านตัดสินใจที่จะพักในพื้นที่เฉพาะเจาะจง เราอาจชวยแนะนำหรือส่งท่านต่อไปยังผู้รับผิดชอบของสถานที่นั้นๆ

อื่นๆ

・เราเกรงว่าจะไม่อาจช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มได้ หากค่าใช้จ่ายเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาตามขอบเขตที่ท่านจะเขียนบทความ
・สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งจะตัดสินใจว่าจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าชมและอื่นๆให้หรือไม่ ตามแต่การสอบถามของท่าน
・สำหรับการสอบถามหรือข้อมูลที่เป็นรายละเอียด กรุณาติดต่อเราผ่านทางแบบฟอร์มการติดต่อ

> สอบถาม

เวบไซต์ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น

องค์กรการท่องเที่ยวฮอกไกโดไม่มีสำนักงานในต่างประเทศ ในขณะที่องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) มีสำนักงานอยู่ทั่วโลก ดังต่อไปนี้

MICE ในฮอกไกโด

ฮอกไกโด ภูมิภาคที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันตราตรึง มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่พัฒนาขึ้นมาอย่างดี เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดแสดงสินค้า การประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ในหมู่ MICE ที่จัดขึ้นในฮอกไกโด มีการประชุมสุดยอด G8 ปี 2008 ถูกจัดขึ้นที่เมืองโทยะ องค์กรการท่องเที่ยวฮอกไกโดพยายามที่จะดึงดูด MICE ผ่านทางการเข้าร่วมการจัดนิทรรศการ MICE ในประเทศญี่ปุ่นและในต่างประเทศ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมอื่นๆสำหรับ MICE ด้วย

เวบไซต์อ้างอิง (ลิงค์ภายนอก)
การตอบสนองต่อการท่องเที่ยวเพื่่อเป็นรางวัล

องค์กรการท่องเที่ยวฮอกไกโดพยายามที่จะดึงดูดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล โดยเฉพาะจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก และจัดการท่องเที่ยวสำรวจขึ้นในฮอกไกโด หากท่านมีสิ่งที่ต้องการร้องขอหรือคำถาม กรุณาติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่างนี้

> สอบถาม
ทัวร์ดึงดูดใจในฮอกไกโด

このエントリーをはてなブックマークに追加
pagetop