GoodDay Hokkaido

 1. หน้าหลัก
 2. เกี่ยวกับเรา
 3. กิจกรรมของเรา

เกี่ยวกับเรา

กิจกรรมของเรา

กิจกรรม(PDF/98KB)

กลยุทธ์ในการสงเสริมการทองเทียว

 1. สร้างกลยุทธ์การท่องเที่ยวฮอกไกโดและจัดทำแผนดำเนินการ
 2. จัดเก็บคำร้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยร่วมกับส่วนการปกครองท้องถิ่นและระดับประเทศ
 3. บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวฮอกไกโด-ซัปโปโร
 4. จัดการประชุมสำคัญ

การประสานงาน

 1. ประสานงานระหว่างส่วนภูมิภาคในฮอกไกโดและส่วนการปกครองฮอกไกโด หรือการปกครองระดับประเทศ
 2. ร่วมมือกับอุตสาหกรรมอื่นๆ

การตลาด

 1. ทำการสำรวจและวิเคราะห์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
 2. เก็บสถิตินักท่องเที่ยวที่มาเยือนฮอกไกโด

การส่งเสริมการท่องเที่ยว

 1. การส่งเสริมในประเทศ
  1. การรณรงค์ด้านการท่องเที่ยว
  2. การจัดงานและนิทรรศการเพื่อส่งเสริม
  3. การเดินทางของสื่อมวลชน
  4. การตีพิมพ์ใบปลิวและโปสเตอร์การท่องเที่ยว
  5. การส่งเสริมสำหรับการเดินทางเพื่อการทัศนศึกษา
  6. การพัฒนาและสนุนการบริหารตราสินค้าในการท่องเที่ยวฮอกไกโด
 2. การส่งเสริมระดับนานาชาติ
  1. การเข้าร่วมในงานแสดง/งานแสดงสินค้าขนาดใหญ่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
  2. คณะผู้แทนการท่องเที่ยวรวมถึงการสัมมนาและการประชุมทางธุรกิจ
  3. การเดินทางของสื่อมวลชนและการเดินทางเพื่อสำรวจของตัวแทนการท่องเที่ยว
  4. การโฆษณาในสื่อ การผลิตรายการท่องเที่ยวบนสื่อโทรทัศน์
  5. การช่วยเหลือสำหรับตัวแทนการท่องเที่ยว

การพัฒนาในภูมิภาค

 1. การส่งเสริมในภูมิภาค
 2. แผนการช่วยเหลือด้านการเงินแก่องค์กรการท่องเที่ยวท้องถิ่น
 3. การสนับสนุนองค์กรอาสาสมัครการท่องเที่ยวฮอกไกโด
 4. การช่วยเหลือการรณรงค์และการสัมมนา
 5. การมอบรางวัลแก่ผู้บริจาคให้การท่องเที่ยวฮอกไกโด
このエントリーをはてなブックマークに追加
pagetop